Persbericht Website CCO Zwolle

De Stichting Centrale Commissie Oranje Zwolle (CCO) organiseert sinds 1903 op het Oranjehuis gebaseerde feesten en sinds 1949 activiteiten in de vorm zoals wij die vandaag de dag kennen.

De feestelijkheden rondom 29/30 april en voor 2014 rondom 25/26 april worden deels gefinancierd met een door de gemeente verstrekte subsidie. De door de CCO leden geleverde inspanningen vinden plaats op basis van vrijwilligheid oftewel om niet.

De laatste jaren werd de roep vanuit de Gemeente Zwolle om de organisatie rondom onze Nationale Feestdag verregaand te professionaliseren steeds sterker. Verschillende pogingen daartoe kwamen in beeld maar verdwenen ook weer van het toneel zodat de CCO haar functie voor alsnog bleef behouden. We mogen stellen dat de CCO heeft laten zien een passende kwaliteit te kunnen bieden, gezien de succesvolle organisatie de afgelopen decennia.

De opzet tot professionalisering en integraliteit kunnen wij onderschrijven. Echter wel passend bij het karakter van Koningsdag en -nacht.

Naast het organisatorische aspect hebben we te maken met het financiële aspect te weten het subsidiebedrag benodigd voor het kunnen bekostigen van alle aanzienlijk indirecte kostentoenames opgelegd door de steeds verder aangescherpte regelgeving zoals beveiliging, EHBO, ambulances, brandweer, verkeersregelaars et cetera.

Het lijdt geen twijfel dat de verhouding tussen kosten gerelateerd aan beveiliging e.d. en het feest uit balans raken.

Vanwege het feit dat de Gemeente Zwolle het door ons gevraagde subsidiebedrag voor 2014 niet kan en/of wenst te verstrekken zoals men dat in het verleden wel heeft gedaan zijn wij als CCO niet bij machte de activiteiten voor 2014 te continueren en hebben wij moeten besluiten onze inspanningen ten aanzien van Koningsdag en -nacht 2014 op te schorten.

De Stichting Centrale Commissie Oranje Zwolle (CCO) zal zich nader beraden over haar toekomstige rol ten aanzien van de Nationale Feestdag c.q. Koningsdag.

 

 

Free counter and web stats