Koningsdag 2015

De Stichting Centrale Commissie Oranje Zwolle (CCO) organiseert sinds 1903 op het Oranjehuis gebaseerde feesten en sinds 1949 activiteiten in de vorm zoals wij die vandaag de dag kennen.

De feestelijkheden rondom 26/27 april en voor 2015 worden deels gefinancierd met een door de gemeente verstrekte subsidie. De door de CCO leden geleverde inspanningen vinden plaats op basis van vrijwilligheid oftewel om niet.

De laatste jaren werd de roep vanuit de Gemeente Zwolle om de organisatie rondom onze Nationale Feestdag verregaand te professionaliseren steeds sterker. Verschillende pogingen daartoe kwamen in beeld maar verdwenen ook weer van het toneel zodat de CCO haar functie voor alsnog bleef behouden. We mogen stellen dat de CCO heeft laten zien een passende kwaliteit te kunnen bieden, gezien de succesvolle organisatie de afgelopen decennia.

De opzet tot professionalisering en integraliteit kunnen wij onderschrijven. Echter wel passend bij het karakter van Koningsdag en -nacht.

Naast het organisatorische aspect hebben we te maken met het financiële aspect te weten het subsidiebedrag benodigd voor het kunnen bekostigen van alle aanzienlijk indirecte kostentoenames opgelegd door de steeds verder aangescherpte regelgeving zoals beveiliging, EHBO, ambulances, brandweer, verkeersregelaars et cetera. Voor 2015 geld dat de organisatie zich meer en meer richt op de kerntaken en het faciliteren van de feestelijkheden.

Dit jaar zullen de feestelijkheden niet meer op het Grote Kerkplein plaatsvinden, maar op de Nieuwe Markt. Hier zal de opening dan ook plaatsvinden. Het programma is bekend en wordt spoedig bekend gemaakt.

Natuurlijk werken we samen met de organisatie van Koningsdag in Park Eekhout.

(Laatst bijgewerkt 07-03-2015)

 

Free counter and web stats